Kursmoduler inndelt etter faglige tema
(Temamoduler)

Samling av kurs over bestemte meteorologfaglig tema, for alle i Metdiv. Skiller seg fra PROFF ved at her samles all relevant faglig opplæring, mens PROFF-kurs kan også ha andre behov.